filosoferen met kinderen2

Bij Groot Denkraam kan je:

  • informatie vinden over filosoferen>>
  • leren filosoferen met een groep  >>
  • praktijkervaringen bekijken >>
  • coaching of advies vragen bij het schoolbreed inzetten van filosoferen  >>
  • lesprogramma’s op maat laten ontwikkelen >>
  • brainstormen over projecten of programma’s in de cultuursector >>

Heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar marja@grootdenkraam.nl

Over Groot Denkraam

Groot Denkraam is het bedrijf van Marja van Rossum, kinderfilosoof en schrijfcoach*. Zij is opgeleid door Berrie Heesen en maakt zich al jaren sterk voor filosoferen met kinderen. Samen met Rob Bartels ontwikkelde ze Filosoferen doe je zo, een filosofieprogramma voor het basisonderwijs. Sinds 1997 filosofeert zij wekelijks met kinderen in alle leeftijdgroepen op een Delftse basisschool.

In samenwerking met kunstenaars, musea, jeugdtheaters en kunstzinnige instellingen ontwikkelde ze de methode Filosoferen met kunst. Deze manier van werken heeft een weg gevonden in het Kröller-Müller Museum en in Stedelijk Museum Schiedam, Museum De Pont, in Rijksmuseum Twente, in het Fries Museum en in programma’s voor Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft (Cultuurhelden), het Westland (Westland Cultuurweb) en in  Den Haag (Cultuurschakel).

Meestal werkt Marja op aanvraag ‘in-company’. In Delft deelt ze haar expertise in haar werkruimte in  Delftstede ook in filosofieworkshops.

Ben je op professionele basis bezig met filosoferen, en heb je hierover vragen? Je bent dan van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

* Alle schrijfactiviteiten van Groot Denkraam zijn te vinden op Schrijven in Delft.

"Marja is een zeer ervaren docent en trainer die theorie en praktijk op prachtige wijze bij elkaar brengt. Haar kennis en ervaring gecombineerd met haar warme persoonlijkheid maken haar tot een heel fijne samenwerkingspartner."
pauline verhallen
Cultuurschakel, Den Haag

Hoe het kwam en verder

De voorpublicatie van Berrie Heesens Klein maar Dapper met het verhaal over Toitoi die een babydiploma wil was de eerste kennismaking met filosoferen met kinderen.  Het vond een weg in Marja’s denken en doen en maakte haar tot de kinderfilosoof die ze nu is.

 Toen Berrie in 2001 ongeneeslijk ziek bleek beloofden Marja en Rob Bartels verder te gaan met het Centrum voor Kinderfilosofie.
En wat je belooft, moet je doen.
Er is veel werk verzet via het Centrum- inmiddels Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN).

Sinds 2005 heeft Marja’s werk de ruimte in Groot Denkraam.

Dankjewel, Berrie

‘Marja, vaar vrolijk je eigen koers, ook al is het een andere dan voorheen.’

Dat was de boodschap die Berrie meegaf toen hij wist dat hij niet lang meer zou leven. Zijn verhalen en uitspraken, wijsheid en vooral zijn humor vergeet ik niet.  Het is absoluut geen karretje met lucht dat tussen ons door is getrokken.                                      

Marja