filosoferen met kunst

Filosoferen met kunst, wat is dat?

Filosoferen met kunst is een  gespreksmethode die uitnodigt om actief na te denken en in gesprek te gaan.  Mèt kunst, niet over: het kunstwerk, de tentoonstelling of voorstelling maakt deel uit van het gesprek!
Filosoferen met kunst heeft haar weg gevonden in grote musea, jeugdtheaters, erfgoedinstellingen, instellingen voor kunst- en cultuureducatie, het onderwijs en de zorgsector. Het is een open en dynamische methode, die steeds wordt doorontwikkeld. 

Marja van Rossum maakt je graag wegwijs:

Waarom filosoferen met kunst?

Filosoferen met kunst is een ontmoeting met kunst. Informatie en (kunst)historische achtergronden worden als deel van het onderzoek ingezet. Daardoor ontstaat er ruimte voor eigen interpretaties en gedachtenexperimenten.

Beter kijken 

Filosoferen met kunst daagt iedereen uit om beter te kijken, te reflecteren, eigen en andermans ideeën te verkennen. Intensief waarnemen is zowel voorwaarde als gevolg.
Filosoferen met kunst nodigt uit om op een eigen manier van kunst te genieten en het opent mogelijkheden voor een actieve verwerking.
Nader kennismaken met deze werkwijze?

Niet alleen in het basisonderwijs  kwam er vraag naar de traingen. Ook culturele instellingen, jeugdtheatergezelschappen, musea en opleidingen – waaronder de opleiding tot dramadocent van Artez, de Reinwardt Academie en de opleiding Beroepskunstenaar In de Klas (BIK) – klopten aan.

Hoe het begon

In 2004 kwam Herman Tibosch, toen educator van het Kröller-Müller Museum op het idee voor een filosofische wandelroute in de beeldentuin. In samenwerking met Marja van Rossum werd het plan verder uitgewerkt, met als resultaat de uitgave van Filosoferen met beelden. Een fraai vormgegeven lespakket met vragen en opdrachten die aanzetten tot een ontmoeting met kunst: zelf kijken, doen en nadenken.

Stijgend aantal schoolbezoeken

Na het verschijnen van het boek verdubbelde het aantal schoolbezoeken aan het museum. En ook in de museumwinkel werd het volop afgenomen. Al snel volgde een herdruk.
Tussen Marja van Rossum en Herman Tibosch ontstond een hechte samenwerking, die leidde tot een serie succesvolle vervolguitgaven bij het Kröller-Müller Museum.

De lespakketten  Filosoferen met schilderijen en Filosoferen met beelden staan garant voor een inspirerend en onvergetelijk museumbezoek voor kinderen uit groep 5 t/m 8, en voor de jongste kinderen zijn er lespakketten met een fijne serie prentenboeken rondom ‘Zwaan’, het bekende kunstwerk van Marta Pan.

Op initiatief van het Kröller-Müller Museum werd een inspiratiemiddag gehouden om leraren basisonderwijs kennis te laten maken met Filosoferen met beelden. Die werd bezocht door maar liefst 55 leerkrachten. Vanaf dat moment groeide de vraag naar inspiratiedagen, trainingen en lesmateriaal explosief.
 
Inmiddels wordt Filosoferen met Kunst onder meer aangeboden in Het Fries Museum, Museum De Lakenhal, het NoordBrabants Museum, Museum De Pont en in Stedelijk Museum Schiedam. 
 
Meer weten? Neem contact op met Marja van Rossum.

Maatwerk

Voor ieder maakte Marja van Rossum een programma op maat. Nieuwe inzichten, die tot een vruchtbare aanpak leidden hebben bijgedragen aan het huidige concept van Filosoferen met kunst.