filosoferen doe je zo

Filosoferen doe je zo: een programma voor de hele basisschool

De toenemende belangstelling voor burgerschap en burgerschapsvorming in het basisonderwijs was de belangrijkste drijfveer om Filosoferen doe je zo te ontwikkelen. Die belangstelling is mede gevoed door de wetgeving: sinds 2006 hebben alle basisscholen (en scholen voor voortgezet onderwijs) de opdracht burgerschap bij de leerlingen te bevorderen.
In een democratische samenleving als de onze hebben burgers een goed denk- en oordeelsvermogen nodig, moeten ze tot dialoog in staat zijn en weten om te gaan met verschil van mening. En dat zie je allemaal terug in het filosoferen.

Op zoek naar een leerlijn filosoferen voor het basisonderwijs?

Met Filosoferen doe je zo heb je een programma in handen waarmee je twee jaar lang een keer per twee weken kunt filosoferen. Het is verschenen bij uitgeverij Damon, in twee hardcover banden (€ 29.90 per deel). Ieder deel heeft vier clusters.

  • De thema’s in de eerste cluster ‘Een kind kan meer vragen’ zijn geschikt om te filosoferen met groep 1 en 2. Het is qua onderwerpen en werkvormen gericht op het (leren) stellen van vragen en op aandacht voor verwondering over de wereld om ons heen. Bijzonderheden: het biedt ruimte om te werken met taalsterke en taalzwakke kinderen.
  • Voor het filosoferen met groep 3 en 4 is er het programmadeel ‘Alle stemmen tellen’. Daarin zijn de onderwerpen en lessen met name bedoeld om de groep als groep en als individu te leren met elkaar in dialoog te gaan.
  • ‘Daarom is geen reden’ is gericht op het filosoferen met groep 5 en 6. De kinderen maken kennis met verschillende denk- en redeneerstrategieën en oefenen zich daarin.
  • Voor het filosoferen in groep 7 en 8 is er  ‘De hoofdzaak’. De onderwerpen daarin hebben betrekking op de democratie en het gedachtegoed van filosofen uit de canon van Nederland.

Meer informatie of bestellen

Groot Denkraam biedt de mogelijkheid voor scholing of implementatie van het programma Filosoferen doe je zo. En juist omdat geen school en geen schoolteam gelijk is, wordt dat altijd op maat geleverd.
Ook is het mogelijk om individueel themaworkshops te volgen in Delft.
Meer weten? Marja van Rossum beantwoordt graag alle vragen.

Onderwerpen om over te filosoferen

In Filosoferen doe je zo zijn onderwerpen opgenomen die verbonden zijn met kennisleer, de filosofie van de mens, ethiek, esthetiek en taalfilosofie.
Download het gratis register (PDF) met onderwerpen om over te filosoferen.
TIP: werk je in het basisonderwijs of de kinderopvang en wil je graag praktische handreikingen om te filosoferen met je groep?
Volg een workshop bij Marja van Rossum, co-auteur van Filosoferen doe je zo.
Ook maatwerk is mogelijk: van informatiemiddag tot implementatietraject.
Meer weten? Marja van Rossum beantwoordt graag alle vragen.

Liever af en toe filosofielessen, of een filosofieproject?

Voor wie graag af en toe filosofielessen inpast of op zoek is naar onderwerpen om te filosoferen is Filosoferen doe je zo een goede keuze, want de meeste lessen uit het programma zijn prima los uit te voeren.
Inkijkexemplaar band 1: Filosoferen met groep 1 en 2 & groepen 3 en 4:
Inkijkexemplaar band 2, een voorproefje van filosofielessen voor groep 5 en 6 & groep 7 en 8

Keuze genoeg, want alle zestig hoofdthema’s in Filosoferen doe je zo bestaan uit een aantal deelthema’s. In het register (PDF, gratis) zijn alle onderwerpen op alfabet gerangschikt met een groepsindicatie. Zo vind je gemakkelijk een filosofieles die aansluit bij een project of thema in de klas.
Wil je praktische handavatten bij het leren filosoferen in de klas?
Volg dan een of meer workshops van kinderfilosoof Marja van Rossum.

Scholingsaanbod op maat

Filosoferen, hoe doe je dat? Hoe begin je, welke vragen stel je? Hoe houd je de vaart in het onderzoek? 
Marja van Rossum leert je graag de kneepjes van het vak: filosoferen met een groep, creatief denken en doorvragen. Je gaat het vooral zelf doen, je krijgt tips voor werkvormen, onderwerpen om over te filosoferen, inzicht in wat filosofische vragen zijn en wat niet.

Daarmee wordt filosoferen niet alleen leuker, maar ook een stuk gemakkelijker.
Meer informatie en/of inschrijven
Geen kind, geen leraar en geen school is gelijk. Daarom bevat Filosoferen doe je zo een kleurrijk palet aan thema’s en werkvormen die aansluiten bij diverse leervoorkeuren en leerstijlen.

  • Naast inzichten over creatief denken van Edward De Bono is er aandacht voor het creatief proces, voor coöperatief leren en voor de leerstijlen van Kolb en de meervoudige intelligenties van Gardner.
  • Sommige themauitwerkingen zijn kort en krachtig, andere lenen zich voor het opzetten van een klein project. Ook zijn er tips om met eigen materiaal te kunnen filosoferen.
  • Download het gratis register (PDF) om de 60 thema’s en alle deelonderwerpen in Filosoferen doe je zo te bekijken.