Bij Groot Denkraam kan je:

  • informatie vinden over filosoferen>>
  • leren filosoferen met een groep  >>
  • praktijkervaringen bekijken >>
  • coaching of advies vragen bij het schoolbreed inzetten van filosoferen  >>
  • lesprogramma’s op maat laten ontwikkelen >>
  • brainstormen over projecten of programma’s in de cultuursector >>

Heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar marja@grootdenkraam.nl

Over Groot Denkraam

Groot Denkraam is het bedrijf van Marja van Rossum, kinderfilosoof en schrijfcoach*. Zij is opgeleid door Berrie Heesen en maakt zich al jaren sterk voor filosoferen met kinderen. Samen met Rob Bartels ontwikkelde ze Filosoferen doe je zo, een filosofieprogramma voor het basisonderwijs. Sinds 1997 filosofeert zij wekelijks met kinderen in alle leeftijdgroepen op een Delftse basisschool.

In samenwerking met kunstenaars, musea, jeugdtheaters en kunstzinnige instellingen ontwikkelde ze de methode Filosoferen met kunst. Deze manier van werken heeft een weg gevonden in het Kröller-Müller Museum en in Stedelijk Museum Schiedam, Museum De Pont, in Rijksmuseum Twente, in het Fries Museum en in programma’s voor Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft (Cultuurhelden), het Westland (Westland Cultuurweb) en in  Den Haag (Cultuurschakel).

Meestal werkt Marja op aanvraag ‘in-company’. In Delft deelt ze haar expertise in haar werkruimte in  Delftstede ook in filosofieworkshops.

Ben je op professionele basis bezig met filosoferen, en heb je hierover vragen? Je bent dan van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

* Alle schrijfactiviteiten van Groot Denkraam zijn te vinden op Schrijven in Delft.

Hoe het kwam en verder

Toen Marja de voorpublicatie zag van Berrie Heesens Klein maar Dapper had ze geen idee wat dat teweeg zou brengen. Het verhaaltje over Toitoi, die een babydiploma wil vond een weg in haar denken en doen en maakte haar tot de kinderfilosoof die ze nu is.

Berrie Heesen is haar grote inspirator. Toen hij in 2001 ongeneeslijk ziek bleek beloofden Marja en Rob Bartels verder te gaan met wat hij had opgebouwd.
En wat je belooft, moet je doen.
Veel werk is destijds verzet via het Centrum voor Kinderfilosofie, het latere Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN).
Het doorontwikkelen van het filosoferen met kinderen en het begeleiden van mensen in de praktijk heeft sinds 2005 de ruimte in Groot Denkraam.

Dankjewel, Berrie

‘Marja, vaar vrolijk je eigen koers, ook al is het een andere dan voorheen.’

Dat zei Berrie Heesen tegen me, toen hij hoorde dat hij in het laatje terecht was gekomen met mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben.
Je verhalen en uitspraken, je wijsheid en vooral je humor vergeet ik niet, Berrie.  Het is absoluut geen karretje met lucht dat tussen ons door is getrokken. Dankjewel voor alles. 

                                                                Marja